ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน คนไทยพร้อมแล้วจริงหรือ?

ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน คนไทยพร้อมแล้วจริงหรือ?

อีกเพียงสามปี คือ ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือ Asean Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อพัฒนาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้มแข็งในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน หมายถึง แรงงานในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน ไล่ตั้งแต่ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ สามารถเดินทางไปมาหาสู่และทำงานในประเทศเหล่านี้ได้อย่างอิสระเสรี เปรียบเหมือนเป็นประเทศเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่ สำคัญอย่างมากคือเรื่องของการสื่อสาร ที่ทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้นใครที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน จะมีความได้เปรียบอย่างมาก

ประเทศในอาเซียน มีอยู่ 6 ประเทศที่มีจุดเด่นในด้านต่างๆ รับหน้าเสื่อเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกด้านของภูมิภาค พม่า รับผิดชอบด้านสาขาเกษตรและประมง มาเลเซีย รับผิดชอบสาขาผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ อินโดนีเซีย รับผิดชอบสาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาสุขภาพ และประเทศไทย รับผิดชอบด้านสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน เนื่องจากมีชัยภูมิอยู่ตรงกลางภูมิภาคพอดิบพอดี

คนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปทำงานยังประเทศต่างๆ ในละแวกอาเซียนได้อย่างเสรี โดยเฉพาะอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ ซึ่งมีประเทศสิงคโปร์เป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อน จริงๆ แล้วคนไทยเก่งเรื่องซอร์ฟแวร์ แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงถูกมากกว่าต่างชาติ สิงคโปร์จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับแรงงานไทยในด้านซอร์ฟแวร์

ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่ง น่าจะเป็นการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนั้น เป็นตลาดที่ใหญ่โตมากภายในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 600 ล้านคนสามารถเดินทางไปมาหาสู่ท่องเที่ยวกันได้อย่างอิสระ และหากอนาคตมีการผลักดันให้นักท่องเที่ยวจากประเทศนอกเหนืออาเซียนสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศในอาเซียนได้อย่างอิสระ โดยขอวีซ่าครั้งเดียวไปได้ทั่ว จะยิ่งทำให้ตลาดท่องเที่ยวของ AEC ใหญ่โตมโหฬาร

ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียนจึงไม่ใช่แค่สำคัญสำหรับการไปทำงานต่างประเทศเท่านั้น แต่แม้กระทั่งทำงานในประเทศไทยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากจะมีคนอาเซียน เข้ามาอยู่ในไทยมากมายไปหมด และมักจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ เพราะ AEC มีมาตรฐานว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในประชาคมอาเซียน และ ป้ายต่างๆ หนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น

แต่สิ่งที่คนไทยต้องยอมรับกันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลย คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย ยังไม่อาจเทียบได้เลยกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ หรือฟิลิปปินส์ คนไทยแม้จะรู้ภาษาอังกฤษ แต่ยังขาดทักษะในการสื่อสาร พูดง่ายๆ ก็คือ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย สอนให้เด็กท่องจำภาษาอังกฤษเพื่อสอบมากกว่าการนำไปใช้จริงเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน

ที่น่าเป็นห่วงสำหรับแรงงานไทยในอนาคตคือ นับแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย กลับลดเวลาเรียนภาษาอังกฤษลง จากเดิมสัปดาห์ละเพียง 2 ชั่วโมง ลงมาเหลือเพียงสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น แถมข้อสอบภาษาอังกฤษของประเทศไทย ยังคงเป็นแบบเลือกตอบ ซึ่งเป็นการสอบแบบท่องจำมากกว่าการที่จะได้ใช้ความคิด ฝึกทักษะการเขียน การอ่าน การพูด การฟัง เรียกว่าทักษะทุกด้านของภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทยนั้น อ่อนมาก น่ากังวลใจว่า หากต้องไปทำงานร่วมกับชาวอาเซียนกว่า 600 ล้านคน แล้วจะเป็นอย่างไร

จริงๆ แล้ว ประเทศเพื่อนบ้านของไทยทั้งหลาย กำลังตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาบุคลากรของตนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันอย่างเอาจริงเอาจัง แต่เมื่อมองย้อนกลับมาดูในประเทศไทยเราเอง ยังแทบจะไม่เห็นวี่แววใดๆ เลย ผลวิจัยของสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยยิ่งทำให้น่าตกใจ เมื่อพบว่า คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลรู้เรื่องการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสามปีข้างหน้าไม่ถึงร้อยละ 50 และยังมีคนไทยอีกกว่าครึ่งยอมรับว่าไม่เคยได้ยินและไม่เข้าใจคำนี้ ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-49 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนประเทศ กลายเป็นช่วงอายุของคนที่ทราบรายละเอียดของ AEC กันน้อยกว่าคนช่วงอายุอื่นเสียอีก

มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่นักเรียนไทย หรือผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต้องทำอะไรสักอย่าง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับระยะเวลาอีกเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น ถ้ามัวหวังพึ่งแต่การศึกษาภายในประเทศ มีหวังไม่ทันกิน ออกไปสู้กับแรงงานที่มีคุณภาพ และเก่งภาษาอังกฤษจากประเทศอื่นๆ ในย่านอาเซียนลำบากแน่นอน หากมีโอกาสควรจะลงทุนสำหรับอนาคต เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่ต่างประเทศ เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความคุ้นชินต่อชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้.

สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตอย่างโดดเด่น สำหรับการใช้งานภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน คลิกดูรายละเอียดตามลิงค์ได้เลย
เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา
เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย
เรียนภาษาอังกฤษที่อังกฤษ
พิเศษ! เรียนภาษาอังกฤษที่ลอนดอน พร้อมทั้งชมมหกรรมโอลิมปิก
เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์

 

 

—————–
อ้างอิง
องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, AEC คืออะไร, http://www.thai-aec.com/41
คุณนิติ นวรัตน์, ปัญหาของประชาคมอาเซียน, http://www.nitipoom.com/Article1Item.aspx?ID=4071
คุณนิติ นวรัตน์, ขอเขียนเรื่องประชาคมอาเซียนอีกครั้ง, http://www.nitipoom.com/Article1Item.aspx?ID=4084

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: